Λεωφ. Βουλιαγμένης 85
ΤΚ 166 74 Γλυφάδα
Αθήνα – Ελλάδα
Tηλ.: +30 210 96 04 220
Fax: +30 210 96 31 109
email: isco@isco.gr