Η εταιρεία ISCO Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση ως προμηθευτής πρώτων υλών, μηχανημάτων και ανταλλακτικών για τη βιομηχανία. Το πεδίο δραστηριότητας της εταιρείας επικεντρώνεται στους ακόλουθους κλάδους της βιομηχανίας:

  • Καπνοβιομηχανία & Βιομηχανία τσιγάρων
  • Εκτυπώσεις, Συσκευασία & Μεταποίηση
  • Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Στον τομέα προμήθειας Υλικών και Πρώτων Υλών εμπορευόμαστε:

Ο τομέας ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ διαχωρίζεται ως εξής:

1ος Τομέας είναι η βιομηχανία τροφίμων & ποτών:

2ος Τομέας είναι η καπνοβιομηχανία & η βιομηχανία τσιγάρων: