Προμηθεύουμε την καπνοβιομηχανία με:

Όλες τις μη καπνικές πρώτες ύλες για τσιγάρα καλύπτοντας το 100% των αναγκών των εργοστασίων παραγωγής τσιγάρων:

Ινδικά Καπνά

Χαρμάνια Κομμένου Καπνού

Βιομηχανικό και Μηχανολογικό Εξοπλισμό: