Λεπτό χαρτί
Από 28 gsm μέχρι 60gsm

Χαρτιά εύκαμπτης συσκευασίας

Χαρτιά για σπίρτα

Χαρτί Βίβλου

Χαρτί για οδηγίες φαρμάκων

MG Poster

Woodfree Χαρτιά άνευ επίχρυσης
Από 60 gsm μέχρι 120 gsm

Niche: Χαρτί ειδικής κατηγορίας