Σχιστική Ταινία

1. TEAR TAPE
• Σχιστικές ταινίες για όλες τις εύκαμπτες συσκευασίες, για τρόφιμα, CD, DVD, κλπ.
• Film βάσης: 40, 33 ή 26 μικρά, mono oriented πολυπροπυλένιο.
• Πλάτος: 1,6 mm – 15 mm
• Βαθυτυπία: εκτύπωση έως 10 χρώματα.
• Φλεξογραφία: εκτύπωση έως 4+1 χρώματα
• Ψηφιακή εκτύπωση