Χαρτί βάσης επιστομίων

1. SP. PAPER Επιστόμια
• Cork, Cork on White, Λευκό με logo και χωρίς logo, εκτύπωση έως 5 χρώματα
• Με και χωρίς διάτρηση
• Hot Foil & Foil laminated
• Ανάγλυφα
• Επιστόμια με γεύσεις/αρώματα

Σιγαρόχαρτα
• Από ξυλοπολτό
• Από λινάρι
• Από κάνναβη
• Ποιότητες ανάμεικτης 100874_Bild_2σύνθεσης

Φιλτρόχαρτα
• Απλό φιλτρόχαρτο
• Πορώδες φιλτρόχαρτο
• Υψηλό πορώδες έως 24000 CU

 

 

3. SP. PAPER

 

 

 

 

4. SP. PAPER