Όργανα Μετρήσεων Online

1. ONLINE ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
• Μετρά υγρασία, λίπος / έλαιο, πρωτεΐνες, επίστρωση, πάχος.
• Είδη μέτρησης: Στερεά, Σκόνες, Ιστοί και Γραμμικοί Κόκκοι7. MCT460
• Μέτρηση συστατικών : από 1 έως 3 συστατικά.

Οφέλη:
• Βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων
• Βελτίωση της συνοχής των προϊόντων
• Εξοικονόμηση πρώτων υλών
• Ελαχιστοποίηση φύρας
• Μείωση του κόστους παραγωγής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2. ONLINEANIMAL FOOD PRODUCTS

• Fish Meals, Spent Brewer’s Grains, Soft Pet Foods
• Grass, Alfalfa, Soya Meals, Bone & Meat Meal, Hard Pet Foods,
• Fish Food Pellets, Beet Pulp, Cornmeal

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

• Fertilizer Pellets , PVC Powders, Powders
• Crumb Rubber, Soap Noodles, Detergent Powders
• Plastic Granules/Pellets, Soap Powders/Flakes, Explosives & Nitrocellulose

HUMAN FOOD PRODUCTS

• Finished Cereals , Cookies, Flavorings/Spices, Crackers, Nuts, Roast and Ground Coffee
• Instant Coffee, Gelatine, Olives, Soya Products, Corn Meal, Dried Yeast, Tea, Sugar
• Powder Drinks, Soup Powder, Milk Powders, Salt, Ground Fresh Meat
• Potato Flakes, Potato Starch, Breadcrumbs, Pectin, Sausage/Deli Meat Casing
• Potato Chips, Grated Cheese, Flours, In Process Cereal Products, Dried Diced Fruit & Vegetables

MINERALS

• Bauxite, Chalk , Coal, Sand, Foundry Sand, Fiberglass
• Cement, Clays & Ceramics, Crushed Limestone, Zinc Oxide
• Sinter Mix, Gypsum, Glass Cullet, Iron Ore, Calcium Carbonate, Peat Moss
• Bentonite, Perlite, Boric Acid, Soda Ash, Copper Tailings, Salt
• Dolomite (Talc), Titanium Dioxide, Ferrite Powder, Sulphur
• Fly Ash, Zeolite, Slag (Furnace)

PAPER/CONVERTING

• Moisture in Paper Webs, Moisture in Corrugate Board
• Thickness of Pressure Sensitive Adhesives, Thickness of Water Based Adhesives
• Wax Coatings, Moisture in Recycled Papers, Thickness of Hot Melt Coatings
• Biax Film, Board Coating, Composite Board
• Cast Film, Flexible Packaging, PVB & EVA Film
• Coated Abrasives, Battery Paste, Extrusion Coatings on Paper/Foil
• Powder Coatings, Conversion Coatings on Steel/Aluminum

SNACK FOOD10. Chips

• Potato Chips Moisture & Oil, Corn Chips Moisture & Oil
• Popcorn, Popcorn Sprayed with Oil & Flavorings
• Extruded Products Moisture & Oil, Pretzels
• Crackers Sprayed with Oil & Flavorings

TOBACCO PRODUCTS*

• Whole Leaf, Stems, Reconstituted, Chewing Tobacco
• Lamina Strips, Cut Tobacco, Blended Tobacco, Pipe Tobacco
• Cigar Filler, Expanded, Moist/Nicotine & Sugar Off-Line

*The MCT460-T is specially tailored for tobacco applications.

WOOD PRODUCTS

• Particle Board, Medium Density Fiberboard, Hard Board
• Orientated Strand Board, Fiberboard
• Hog Fuels, Wood Pellets, Green Wood Chips

TEXTILES

• Cotton, Wool, Leather, Linen
• Acetate Tow, Rayon, Neoprene, Fiberglass

RENEWABLE ENERGY

• Biofuels, Bioethanol, Biodiesel
• Wood Pellets, Hog Fuel, Solar Panels, Straw
• Wind Turbines

 

2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ Ή ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

3. ONLINE

Μονάδες ελαφριές και εύκολες στη χρήση, οι οποίες επιτρέπουν τη γρήγορη και ακριβή μέτρηση της υγρασίας μιας ευρείας ποικιλίας προϊόντων.

 

 

 

3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΛΕΣ ΔΕΜΑΤΩΝ Ή ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΠΝΟΥ Ή FILTER TOW

4. ONLINE
• Τεχνική μέτρησης χωρίς επαφή του πυρήνα,
• Δυνατότητα ανίχνευσης ξένου σώματος,
• Εύκολη βαθμονόμηση της inline μέτρησης,
• Αξιόπιστη τεχνική ανεξάρτητη από: πυκνότητα/πάχος,ακριβή θέση, ακριβή ρύθμιση