ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ)

1. CIG MAKE

  • Σιγαροποίηση
  • Πακετάρισμα
  • Παραγωγής φίλτρων
  • Μηχανές παραγωγής και πακεταρίσματος σωλήνα του φίλτρου (Filter tube)
  • Φορτωτής τελάρων
  • Εκφορτωτής τελάρων
  • Συσκευαστικές μηχανές κούτας
  • Μηχανές περιτύλιξης φιλμ

 

 

2. CIG MAKE