Προμηθεύουμε καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές και παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι. Πιο συγκεκριμένα:

1. Σχεδιασμό του συστήματος
2. Layout
3. Εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία
4. Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες γίνονται από εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό.

1. Σιγαροποίηση & Πακετάρισμα
2. Εξοπλισμός Επεξεργασίας Καπνού
3. Καθαρισμός και χειρισμός επιστρεφόμενων συσκευασιών
4. Βιομηχανικά Συστήματα Αερισμού / Κλιματισμού [HVAC] υψηλών προδιαγραφών υγιεινής
5. Ψυκτικά Τούνελ / Θάλαμοι ψύξης
6. Θάλαμοι Ωρίμανσης
7. Online Όργανα Μετρήσεων και ελέγχου