1. Καπνοβιομηχανία & Βιομηχανία τσιγάρων

2. Εκτυπώσεις, Συσκευασία & Μεταποίηση

3. Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών